Summer Board

Jag gjorde en ny sommar pinterest board! Den handlar om hur min sommar kommer se utt. I sommar ska jag gå på Peg’s turné med henne, jag förhoppningsvis kommer hälsa på JJ i Cape Cod eller ha honom komma till Sverige igen, jag kommer att enkelt njuta av alla svensk matt som jag saknar hela året varje år, jag ska springa runt barfota och spela fotboll med mina kusiner, jag sa till mig själv att jag ska träna hela sommaren, och jag ska alla tillsammans bara njuta av att vara hemma i Sverige. Så mycket har förändrats i mitt liv sedan förra sommaren. Jag har flyttat in i min egen lägenhet i en annan stat, har jag förlorat gamla vänner och fick nya vänner, JJ och jag har kört timmar i sträck korsar Georgia-Florida gränsen som håller oss isär, jag fick följa min dröm och åka till Afrika för att filma en dokumentär, jag har jonglerade arbete skolan och lek men inte alltid i den ordningen, enligt min mening, jag har blivit en bättre version av mig. Med all denna förändring, har Sverige alltid varit en konstant i mitt liv. Oavsett hur mycket mitt liv förändringar under varje läsår, kom jag tillbaka till Sverige, den skarpa sommarluften, vi springer runt, leker i skogen, dansar med blommor i håret, sjunger med min farfar, laga mat med min farmor, cykel till mina vänner hus, simma i det iskalla sjön, utforska Stockholm. Sverige, mitt hem, är alltid där som en påminnelse eller ett wake up call att den enda verkligt viktiga i livet är sena nätter talar om filosofi och politik med min pappa eller båt dagar med hela familjen, eller skratta så hårt du gråter på kusin sleepover, eller vara kreativ och göra trampolin till ett tält för natten; alla dessa ting är kärlek, och det är en påminnelse om att allt som betyder något är kärlek.


I just made a new summer pinterest board! It’s a mood for how I want my summer to be.This summer I’m gonna go on Peg’s tour with her, I’m hopefully gonna visit JJ in Cape Cod or have him come to Sweden again, I’m going to simple enjoy all the Swedish food that I miss all year every year, i’m gonna run around barefoot and play soccer with my cousins, I’ve told myself that I’m going to work out all summer, and I’m going to all together just enjoy being home in Sweden. So much has changed in my life since last summer. I’ve moved into my own apartment in a different state, i’ve lost old friends and gained new friendships, JJ and I have driven hours on end crossing the Georgia-Florida border that keeps us apart, I got to follow my dream and go to Africa to film a documentary, I’ve juggled work school and play but not always in that order, I’ver become, in my opinion, a better version of me. With all this change, Sweden has always been a constant in my life. No matter how much my life changes during each school year, I come back to sweden, the crisp summer air, we run around, play in the woods, dance with flowers in our hair (which is actually a Swedish tradition for those of you thinking I just wanted to sound tumblr haha), sing with my grandpa, cook with my grandma, bike to my friends house, swim in the freezing lake, explore stockholm. Sweden, my home, is always there as a reminder or a wake up call that the only truly important thing in this life is late nights talking about philosophy and politics with my dad or boat days with the whole family, or laughing so hard you cry at cousin sleepovers, or getting creative and turning the trampoline into a tent for the night; all these thing are love, and it’s a reminder that all that matters is love.

IMG_0397

The post Summer Board appeared first on Penny Parnevik.