I’m back…

Hej allihopa, jag vet att det har varit ett tag, men jag är mer än glad över att vara tillbaka och att dela mitt liv och mina tankar med alla som är villig att lyssna på denna bloggen. Den här sommaren har varit en virvelvind av att vara upptagen. Så här är en liten uppdatering: Jag är med på min systers turné (Aint No Saint Tour) där vi alla har tryckt in oss i bilar, turné bussar, båtar och tåg, bara så att vi kan  ha någon del i denna magi. Peg’s karriär är bara i början och i en kort månad hon lyckats skapa en hel show, nya låtar, koreografi, och tal. Jag har varit med som en lillasyster, en supporter, och med en kamera i handen och har dokumenterar all galenskap. På våra lediga dagar har jag tillbringat varje sekund med min familj, med summernight cookouts, vi har byggt enorma sängar för sleepovers med med alla mina kusiner, vi har badat och spelat fotboll varje dag. Det har varit en otrolig sommar, men om jag ska vara ärlig, i början av sommaren gjorde jag en lista om saker som jag ville åstadkomma i sommar, som jag inte ens har försökt. Saker som   “1. Träna mer 2. Inte titta på en hel del Netflix 3. Aldrig gå en hel dag utan att lämna huset 4. Lär dig några ord på franska 5. Få matlagningskurser från farmor”! Men jag insåg, det spelar ingen roll om jag hänger upp listan vid min säng och läster den varje dag, universum kommer alltid att ha olika mål och större lärdomar för mig att lära. Jag har sett mina kusiner och syskon, som verkar så små, växa upp i sommar. Några av dem har blivit kära för första gången denna sommar, en del upplever sin första broken heart, och även lila Luna har hittat sin plats i världen (hon fick även sitt första snäppchattkonto som fick henne att känna som en “stor flicka”). De senaste 2 månaderna har jag sett dem och insåg att jag var tvungen att släppa denna hårt grepp som jag hade på mitt liv och bara låta mig vara 19. Jag skriver alltid om “leva i nuet, vara 19”, men jag har inte praktiserade vad jag har predikat. Jag har varit så inne i den här bilden, min perfekta framtid, min plan att ha ett bra jobb, gifta sig snart och har ett gäng barn; det är allt fortfarande min dröm men just nu vill jag bara hålla fast vid min ungdom. Jag vill låta mig själv gör misstag och lära en läxa från dom. Jag vill inte titta tillbaka en dag och önska att jag bara var ung och rolig och helt enkelt mig själv. Sommaren är fantastiks, det är en tid för lek och skratt, men det är något om hur hösten låter dig återuppfinna sig själv, börja om, och vara en bättre du.  Sverige du har varit underbar, men jag är redo att komma tillbaka till southern charm, min pojkväns armar, och min lilla lägenhet på Abercorn street.


Hi everyone, I know it’s been a while but I’m beyond happy to be back on this site sharing my life and my thoughts with everyone who is willing to listen. This summer has been a whirlwind of being busy. So to catch you up here is what is new: I joined my sister’s tour (Ain’t No Saint Tour) where we all have basically squeezed in cars, tour busses, boats, and trains to have some part in this magic. Peg’s career is just starting and in a short month she managed to create an entire set of new songs, choreography, and speeches. I have been tagging along as a little sister, a supporter, and with a camera in my hand documenting all the craziness. On our off days I have spent every second with my family, having summer night cookouts, building huge beds for sleepover’s with all my cousins, swimming and playing soccer everyday. It’s been an incredible summer break, but to be honest, at the beginning of summer I made this list of things I wanted to accomplish that I haven’t even tried. Things like, “1. Work out more 2. Don’t watch a lot of Netflix 3. Never go a whole day without going outside 4. Learn some words in french 5. Get cooking lessons from grandma” which are all reasonable goals! But I realized, it doesn’t matter if I hang this list up by my bed and read them everyday, the universe is always going to have different goals, and bigger lessons for me to learn. I have watched my cousins and my younger siblings, that seem so little, completely grow up. Some of them falling in love for the first time this summer, some experiencing their first heartbreak, and even baby Luna is finding her place in the world, she even got her first snap chat account which made her feel like a ‘big girl’. These past 2 months i’ve watched them and realized I had to let go of this tight grip I had on my life and just let myself be 19. I always write about “living in the moment, be 19” but I haven’t practiced what i’ve preached. I have been so caught up in this image, my perfect future, my plan to have a great job, get married soon and have a bunch of kids; that is all still my dream but for now I just wanna hold on to my youth. I do not want to look back one day and wish that I just let myself be young and fun and unforgivingly me. Summer is incredible, it’s a time for play and laughter, but there’s something about how fall let’s you reinvent yourself, start over new, and be a better you, that makes me so excited to get back home. Sweden you’ve been lovely, but I’m ready to get back to some southern charm, being in my boyfriend’s arms, and my little apartment on Abercorn street.

Processed with VSCO with 6 preset
Processed with VSCO with 6 preset

The post I’m back… appeared first on Penny Parnevik.